Софийска Професионална Гимназия по Туризъм
Инфо Обучение Дейности Проекти/Projects Колектива Прием За нас Актуално 60 години СПГТ Info-EN
СПГТ

Софийска Професионална Гимназия по Туризъм

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ІV-ТО КЛАСИРАНЕ
на ученици, завършили 7-ми клас по специалностите:

•„ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ” с изучаване на „Италиански език” – 2 свободни места
•„КЕТЕРИНГ” с изучаване на „Немски език” – 1 свободно място
•„ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО” с изучаване на „Английски език” – 1 свободно място

ГРАФИК
21, 22 и 23 юли 2015 г. – ПОДАВАНЕ на документи:
- Заявление за класиране по образец;
- Оригинал от Удостоверение за завършен 7-ми клас;
- Служебна бележка с оценките от положения изпит по БЕЛ и Математика;
- Оригинал от медицинско свидетелство, че специалностите в СПГТ не са
противопоказни за кандидата.

24 юли 2015 г. РАЗГЛЕЖДНЕ на подадените Заявления и КЛАСИРАНЕ

27 юли 2015 г. – ЗАПИСВАНЕ на класираните кандидати

 

Майска поправителна сесия СФО за 2014/2015 учебна година може да видите тук .

 

Реда и условията за обучение в СФО за 2014/2015 учебна година може да видите тук .

 

Четене на файлове *.pdf е възможно с Abobe Reader или FoxitReader

 

 

© СПГТ 2015 Sitemap  |   Printversion  |   Recommend this page  |   Top